Nejdůležitější je komplexní přístup k celkové terapii.

Celková terapie musí zahrnovat rozvíjení následujícího:

  • Hrubé a jemné motoriky

  • Grafomotoriky

  • Zrakového vnímání

  • Sluchového vnímání

  • Paměti a pozornosti

  • Myšlení

  • Orientace v čase a prostoru

  • Řeči

Vývoj dítěte s vývojovou dysfázií je velmi nerovnoměrný a u každého individuální. U terapií je potřeba pracovat s tím, co jde dítěti nejlépe.

Rozvíjení hrubé a jemné motoriky

Rozvíjení grafomotoriky (kresby)

Rozvíjení zrakového a sluchového vnímání

Rozvíjení řeči

Rozvíjení paměti a pozornosti, myšlení

Rozvíjení orientace v čase a prostoru