Benaudira

Benaudira, jako poslechová terapie využívá zvukové stimulace k ovlivňování nervového systému a podporuje různé aspekty neurovývoje. Poslechová terapie může být navržena tak, aby zlepšila senzorickou integraci, auditivní vnímání a celkovou komunikaci u jedinců s vývojovou dysfázií. Pracuje se zvukovými podněty a frekvencemi s cílem optimalizovat neurologické funkce. Benaudira přispívá k celkovému rozvoji komunikačních dovedností a senzorického vnímání u dětí s vývojovou dysfázií.

Tato metoda kombinuje individuální diagnostiku a terapeutický trénink prostřednictvím speciálně vytvořených CD.

 

Diagnostika

Metoda začíná individuální diagnostikou sluchového zpracování, která se provádí pomocí souboru testů. Tato diagnostika identifikuje specifické potíže a potřeby každého klienta.

Terapeutický trénink a průběžné měření

Na základě výsledků diagnostiky je vytvořeno tréninkové CD s instrumentální hudbou, hlasy a zvuky. Každý klient poslouchá tuto hudbu s použitím speciálních sluchátek doma každý den (10-20 minut). Trénink může být prováděn i přes aplikaci.
Po 6-18 týdnech probíhá další měření a výsledky jsou zohledněny při vytváření nového tréninkového CD. Tento cyklus tréninku obvykle sestává z 3-5 fází.

Výsledky terapie

Terapie Benaudira může přinést řadu výhod, včetně optimalizace porozumění řeči v hlučnějším prostředí, snížení únavy při školní práci, optimalizace centrálního sluchového zpracování a snížení akustické přecitlivělosti. Pravidelný poslech tréninkové hudby může posílit schopnost poslouchat a harmonizovat centrální nervové zpracování.