PPP – Pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) poskytuje poradenství a podporu dětem a žákům, jejich rodičům, a také učitelům. V případě dítěte s vývojovou dysfázií může PPP nabídnout diagnostiku, poradenství a doporučení vhodných intervenčních postupů a vzdělávacích strategií. Poradna pracuje na základě multidisciplinární spolupráce, kde mohou pracovat psychologové a speciální pedagogové. Cílem je podpořit optimální rozvoj dítěte a jeho vzdělávací proces.

Psychologicko-pedagogické poradny (PPP) poskytují širokou škálu služeb, které zahrnují:

  1. Psychologické vyšetření a diagnostiku.
  2. Speciálně pedagogické vyšetření a diagnostiku.
  3. Poradenství pro rodiče, pedagogy a školy.
  4. Prevenci sociálně patologických jevů.
  5. Podporu začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
  6. Spolupráci s dalšími odborníky a institucemi v zájmu nejlepší možné podpory pro dítě.

Tyto služby jsou určeny k podpoře rozvoje dětí a žáků, pomoci s jejich vzděláváním a sociálním začleňováním, a ke zlepšení spolupráce mezi domovem a školou.