Neurovývojová stimulace

Neuro-vývojová stimulace (NVS) je cvičební program navržený k inhibici (rušení) přetrvávajících primárních reflexů. Primární reflexy, například Mooruův reflex a tonicko-šíjový reflex, jsou pohybové reakce, které by měly postupně odeznít v průběhu vývoje dítěte a být nahrazeny pokročilejšími mozkovými funkcemi.

Cílem je posílit spojení mezi nervovými obvody, podporovat senzorickou integraci a zlepšovat funkce mozku. Neurovývojová stimulace tak může přispět k celkovému rozvoji komunikačních schopností, motoriky a senzorického vnímání u jedinců s vývojovou dysfázií.

Vstupní vyšetření

První konzultace zahrnuje vstupní vyšetření, kde se provádí anamnéza dítěte a diagnostika přetrvávajících primárních reflexů. Trvá přibližně 1,5 – 2 hodiny.

Cvičební plán

Na základě výsledků diagnostiky je navržen konkrétní cvičební plán, který obsahuje jednoduché cviky, simulující pohyby vyvolané primárními reflexy. Rodiče se učí provádět tyto cviky doma.

Dítě cvičí denně, trvá to přibližně 10 minut a zahrnuje obvykle 4 různé cviky. Celý program trvá 6-12 měsíců.

Kontrolní vyšetření

Pravidelná kontrolní setkání slouží k monitorování pokroků ve cvičení. Cviky se mohou přidávat nebo měnit v závislosti na potřebách dítěte.