Výživové poradenství

Děti s vývojovou dysfázií mohou mít problémy s jídlem, které souvisejí například se strukturou potravy. Může pro ně být obtížné přijímat potraviny různých textur. Tato potíž s přijímáním různých struktur potravy může být způsobena citlivostí nebo nedostatečnou koordinací ústních svalů, což může ovlivnit jejich schopnost správně rozpoznat, žvýkat a polykat jídlo. Tyto problémy mohou vést k odmítání jistých potravin a narušovat stravovací návyky dítěte.

V návaznosti na takovýto problém je nezbytné vyhledat specialistu, který se specializuje na výživové poradenství u dětí s vývojovou dysfázií. Tento odborník může poskytnout individuální podporu a poradenství, které pomůže identifikovat specifické potíže spojené s jídlem a navrhnout strategie pro jejich překonání. 

Kromě problémů s texturou potravy mohou děti s vývojovou dysfázií mít také další potíže související s jídlem: