Muzikoterapie

Muzikoterapie představuje inspirativní a kreativní přístup v péči o děti s vývojovou dysfázií. Muzikoterapeuti vytvářejí terapeutické prostředí prostřednictvím hudby, které podporuje komunikační dovednosti a celkový rozvoj. Prostřednictvím hudebních aktivit se děti učí vyjadřovat emoce, zlepšovat rytmus a posilovat sluchové vnímání. Muzikoterapie tak poskytuje prostor pro kreativitu a expresi, které mohou být pro děti s vývojovou dysfázií zvláště prospěšné. Tímto způsobem muzikoterapie přispívá k celkovému rozvoji komunikačních schopností a sociálního propojení těchto jedinců.