Senzorická integrace

Senzorická integrace představuje terapeutický přístup, který se zaměřuje na harmonizaci a efektivní zpracování senzorických podnětů u jedinců s vývojovou dysfázií. Děti s touto výzvou často mívají obtíže s vnímáním a interpretací senzorických informací. Terapie senzorickou integrací využívá různé aktivity a cvičení zaměřená na stimulaci smyslových receptorů, aby posílila schopnost dítěte efektivně zpracovávat senzorické podněty. Tímto způsobem senzorická integrace podporuje optimální senzorické vnímání.