Hipoterapie

Hipoterapie představuje terapeutický přístup v léčbě vývojové dysfázie, který využívá interakce s koněm. Tato forma terapie může mít pozitivní vliv na motorický a senzorický vývoj dětí s vývojovou dysfázií. Během hipoterapie jsou děti umístěny na koni a využívají pohyby koně k podpoře své stability, rovnováhy a motorických dovedností. Tato zážitková terapie nejenže posiluje fyzické schopnosti, ale také může podnítit komunikaci, sociální interakce a emocionální rozvoj. Hipoterapie představuje inovativní přístup k léčbě vývojové dysfázie, který integruje prospěšné vlastnosti interakce s koněm do terapeutického procesu.