Rozvíjení paměti a pozornosti, myšlení

Nejmarkantnějším projevem je narušení krátkodobé verbální paměti. To se projevuje tím, že dítě výrazně zkresluje slova, výslovnost hlásek je neustálená (dítě může například vyslovit slovo “vajíčko” jako “hajíko”, “ajík”, “vako”, což znamená proměnlivost ve formě slova). V důsledku toho je řeč obtížně srozumitelná a slova jsou deformovaná. Kromě toho mají děti problémy s pamětí na říkanky, písničky, početní řady a podobně.

Při cvičení se zaměřujeme na: