Publikace

Vývojová dysfázie - Průvodce pro rodiče a další zájemce o tuto problematiku
Rozvoj řeči dětí s PAS, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami
Opožděný vývoj řeči: Dysfázie: metodika reedukace
Jak si porozumět, domluvit se a společně si hrát
Přetrvávající primární reflexy, opomíjený faktor problémů učení a chování
Teoretické základy metody Neuro-vývojové stimulace
Jak pomoci svému dítěti s vadou řeči

Copyright: © 2024 Dysfázka – vyvojovadysfazie.cz. All Rights Reserved.