Rozvoj hrubé a jemné motoriky

Je nutné si uvědomit, že hrubá a jemná motorika jsou vzájemně propojeny, a pohyby velkých svalových skupin mají vliv na pohyby malých svalových skupin. U dětí s vývojovou dysfázií se často projevují výrazné obtíže právě v oblasti hrubé a jemné motoriky, stejně jako v oblasti neobratnosti mluvidel. Další časté a typické projevy mohou zahrnovat problémy s pozorností a mohou být doprovázeny chováním. Celková neobratnost a nešikovnost se projevují ve všech činnostech a hrách charakteristických pro předškolní věk. Co tedy vyžaduje speciální rozvoj:

Hrubá motorika

Jemná motorika