Rozvíjení grafomotoriky

Kresba představuje klíčový prvek v terapii vývojové dysfázie. I když je kreslení obecně oblíbenou činností mezi dětmi, u těch s dysfázií může tato činnost přinášet určité obtíže. Tyto děti často nemají zájem o kreslení a někdy se k němu vůbec neodhodlají. Jejich kresby mohou být dlouho pouze jednoduchými čmáranicemi, často nebarví obrázky a mohou mít problémy s nakreslením něčeho konkrétního. Při rozvíjení dovedností v oblasti kresby je zapotřebí: