Rozvíjení zrakového a sluchového vnímání

Zrakové vnímání

Během terapie je klíčové aktivně rozvíjet zrakové vnímání od samého začátku. Není správné předpokládat, že úkoly zaměřené na rozvoj zrakového vnímání jsou vhodné pouze pro starší děti (předškoláky). Rozvíjení zrakového vnímání by mělo začít již v počáteční fázi logopedické terapie, ideálně od tří let věku dítěte. Budoucí zralost zrakového vnímání má významný dopad na schopnost učit se čtení a psaní. Při terapii je důležité si uvědomit, že z hlediska vývoje se nejprve rozvíjí schopnost rozlišovat detaily ve směru nahoru a dolů, a teprve poté ve směru vpravo a vlevo.

Při rozvíjení zrakového vnímání se dítě učí:

Sluchové vnímání

Děti trpící vývojovou dysfázií často projevují obtíže ve vnímání a zpracování sluchových podnětů. Chybným přístupem je zaměřovat se pouze na nácvik výslovnosti jednotlivých hlásek, neboť většina případů výslovnosti se postupem času spontánně upraví.

V rámci rozvoje sluchového vnímání se zaměřujeme na cvičení: