Opožděný vývoj řeči

Vývojová vada řeči, kterou může logoped diagnostikovat po dovršení třetího roku věku dítěte. O OVŘ se jedná tehdy, když dítě ve třech letech nemluví adekvátně vůči svému věku.

O opožděný vývoj řeči se jedná, pokud podrobné vyšetření neprokáže žádnou z těchto diagnóz:

 • 1

  neurologický nález ve smyslu dětské mozkové obrny

 • 2

  není porucha jemné motoriky ani motoriky jazyka

 • 3

  dítě má normální sluch

 • 4

  dítě nemá defekt intelektu

Velice zjednodušeně by se dalo říci, že OVŘ předchází jiným diagnózám, jako je VD nebo autismus. U prosté OVŘ zůstane tehdy, pokud se dítě po 3. roce začne v řeči zlepšovat. Pokud se ale problémy s řečí nezlepší a naopak začnou přibývat další (špatné porozumění, nízký intelekt, problémy s motorikou,..), nejedná se již pouze o OVŘ.

Tereza Učíková - autor