Canisterapie

 

Canisterapie, známá také jako terapie s psem, představuje terapeutický přístup. Zapojení psa do terapeutických sezení může mít pozitivní vliv na děti s touto vývojovou dysfázií. Interakce s psem podporuje sociální interakce, rozvíjí emocionální propojení a může motivovat děti k aktivnímu zapojení do komunikace. Přítomnost psa může vytvářet uvolněnější a přátelské prostředí, což usnadňuje terapeutickou práci na komunikačních dovednostech.