Sluchové vnímání doma

Trénink jazykového citu 1.část

Děti s vývojovou dysfázií mají obtíže s ohýbáním slov, tvorbou množného čísla či používáním rodů. Obdobně jako cizinci se děti s VD

Read More

Vývojová dysfázie v kontextu jemné motoriky

Jemná motorika je schopnost precizních úchopů našich rukou. Je to schopnost sebrat drobek ze země, zapnout knoflík na košili, nebo

Read More

Jak rozmluvit dítě

3 nejčastější rady, kterými okolí bombarduje matky dětí s opožděným vývojem řeči: 1.    Musíš na něj víc mluvit, víc mu číst!2.    Nedávej mu

Read More

Trénink zrakové paměti

Vývojová dysfázie je záludná a komplexní diagnóza. Ačkoli dítě vidí a slyší správně, nedochází ke správnému zpracování sluchových a zrakových

Read More

Copyright: © 2024 Dysfázka – vyvojovadysfazie.cz. All Rights Reserved.