Příběh paní M. a jejího syna (nyní 17 let)

Tento příběh je ponechán v originále, tak jak byl napsán s minimem úprav. Považujeme to za respektující rozhodnutí vůči rodiči.