VOKS SYSTÉM – obrázková komunikace/piktogramy

Co to je VOKS?

Obrázkový systém VOKS  je u dětí s vývojovou dysfázií  nástrojem, který usnadňuje komunikaci a porozumění. Díky jednoduchým obrázkům a piktogramům může dítě vyjádřit své potřeby, pocity a přání bez nutnosti verbální komunikace. VOKS také posiluje autonomii a sociální interakce dítěte, ať už doma, ve škole nebo v běžném životě. Jeho flexibilita umožňuje vytváření individuálních sad obrázků podle potřeb konkrétního dítěte a lze ho využít v různých situacích, od plánování denní rutiny po komunikaci s ostatními lidmi. Tento systém tak přináší dítěti se vývojovou dysfázií důležitou podporu a prostředky pro úspěšnou interakci a integraci do svého okolí.

VOKS systém může podporovat rozvíjející se verbální komunikaci tím, že dítěti poskytuje vizuální podporu a strukturu při učení se nových slov a frází. Kombinace obrázků a odpovídajících slov umožňuje dítěti spojit konkrétní pojmy s jejich významem, což usnadňuje porozumění a zapamatování nové slovní zásoby. Dítě může používat obrázky jako podnět k výslovnosti slov nebo frází, což mu pomáhá naučit se správnou artikulaci a intonaci. Postupně, jak se dítě cítí jistěji ve verbální komunikaci, může postupně přecházet od používání obrázků k samostatné verbální komunikaci. VOKS systém tedy poskytuje dítěti s vývojovou dysfázií důležitou oporu při rozvíjení jeho verbálních dovedností a zvyšuje jeho sebevědomí v komunikaci.

Jak může VOKS pomoci ?

Komunikace a vyjádření potřeb

Dítě může vyjádřit své potřeby, přání a emoce, například vybíráním obrázků potravin, činností nebo emocí.

Denní rutina

Můžete vytvořit vizuální plány nebo tabuli s úkoly pro denní rutinu dítěte, jako je oblékání, čištění zubů nebo jízda do školy.

Komunikace s ostatními

Dítě může používat VOKS k komunikaci s rodinou, učiteli a ostatními lidmi ve svém okolí, například pomocí piktogramů pro popis dne, pocitů nebo zájmů.

Rozvoj jazykových dovedností

Pracování s VOKS může pomoci dítěti rozvíjet jazykové dovednosti, jako je slovní zásoba.

Podpora autonomie

VOKS může posílit pocit autonomie dítěte tím, že mu umožní vyjadřovat své potřeby a rozhodovat se o svých činnostech a preferencích.

Trénink komunikace ve specifických situacích

Můžete použít VOKS k tréninku komunikace ve specifických situacích, jako je návštěva lékaře, nákup nebo plánování výletu.

Podpora porozumění a komunikace ve škole

VOKS může být užitečný nástroj pro podporu porozumění a komunikace ve školním prostředí, například při instrukcích, připomínkách a úkolech.

Prevence úzkosti a frustrace

VOKS může pomoci snížit úzkost a frustraci dítěte tím, že mu poskytne jasný a strukturovaný způsob vyjádření jeho potřeb a pocitů.

Používání a implementace

Jak vytvořit VOKS systém?

Nejběžnější formy

Magnetická tabule, tabule na suchý zip

Piktogramové knihy​

Vytvořte vlastní knihy s plastovými kapsami, kam můžete vkládat piktogramy a měnit je podle potřeby. Využijte: desky, fólie, fotoalba

Obrázkové dopravníky​

Vytvořte obrázkové dopravníky nebo návody, které dítěti pomohou s různými úkoly, jako je oblékání, čištění zubů nebo balení školní tašky. Využijte: suché zipy, magnetickou pásku, vytiskněte celou A4 s návodem (např. obsluha toalety)

Hry s VOKS systémem

Hádej co to je

Ukazujte piktogramy, obrázky nebo fotky a nechte dítě hádat, co představují.

Doplnění příběhu

Vytvořte příběh pomocí piktogramů a nechte dítě vybrat další obrázky, které by příběh rozšířily nebo dokončily.

Párování

Vytvořte hru, kde musí dítě párovat piktogramy s reálnými předměty nebo obrázky.

Kde najdu piktogramy?

ARASAAC

Nabízí nástroje a piktogramy, které můžete využít při tvorbě vlastního VOKS systému.

arasaac.org

Obrázková škola

Nabízí pomůcky a piktogramy, které můžete využít při tvorbě vlastního VOKS systému.

obrazkova-skola.cz

SEVT

Nabízí komunikační karty na nejrůznější témata.

SEVT.cz

Učíme se rádi

Nabízí komunikační kartičky na různá témata.

ucimeseradi.cz

E-schovka.cz

Nabízí komunikační karty, piktogramy, hry. Některé za poplatek, některé zdarma.

e-schovka.cz

Autismus-a-my.cz

Nabízí komunikační karty, laminované pomůcky, piktogramy, na nejrůznější témata.

Autismus-a-my.cz

Deník Luciany

Piktogramy ke stažení zdarma.

Denikluciany.cz
Piktogramy
Podivná smečka