Sensorika

Hypersenzitivita

Zvýšená citlivost na určité senzorické podněty, jako jsou zvuky, světlo, dotyk nebo chutě.

Hyposenzitivita

Snížená reakce na senzorické podněty, což může vést k nedostatečné reakci na bolest, teplotu nebo tělesné pocity.

Senzorická integrace

Obtíže s koordinací a interpretací různých senzorických informací, což může vést k problémům s rovnováhou, pohybovou koordinací nebo orientací v prostoru.

Senzorické zpracování

Potíže se zpracováním a reagováním na senzorické informace, což může mít vliv na chování a učení.

Copyright: © 2024 Dysfázka – vyvojovadysfazie.cz. All Rights Reserved.