Kraniosální terapie

Kraniosakrální terapie představuje jemný a holistický přístup k podpoře jedinců s vývojovou dysfázií. Tato terapie se zaměřuje na harmonizaci toku cerebrospinálního moku, což může mít pozitivní vliv na centrální nervový systém. Prostřednictvím jemných doteků a manipulací pracuje kraniosakrální terapeut na uvolnění napětí a zlepšení pohyblivosti lebky. Tímto způsobem kraniosakrální terapie usiluje o optimalizaci neurovývoje, podporu senzorické integrace a celkový rozvoj komunikačních dovedností u jedinců s vývojovou dysfázií.