Slezská diakonie, Poradna rané péče DOREA

Slezská diakonie, Poradna rané péče DOREA

Slezská diakonie, Poradna rané péče DOREA

Slezská diakonie, Poradna rané péče DOREA

www.sdbrno.cz
Působnost: Jihomoravský kraj
Raná péče je určena rodinám dětí s mentálním,
tělesným nebo kombinovaným postižením
a rodinám dětí s opožděným vývojem.

Copyright: © 2024 Dysfázka – vyvojovadysfazie.cz. All Rights Reserved.