I MY, o.p.s., Raná péče I MY

I MY, o.p.s., Raná péče I MY

I MY, o.p.s., Raná péče I MY

I MY, o.p.s., Raná péče I MY

www.imypomahame.cz
Působnost: Jihočeský kraj
Raná péče je určena rodinám dětí s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra
a rodinám dětí s opožděným nebo ohroženým vývojem.

E-mail: imy@IMYpomahame.cz
Telefon: +420 775 162 898

 

Copyright: © 2024 Dysfázka – vyvojovadysfazie.cz. All Rights Reserved.