Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč, Raná péče Třebíč

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč, Raná péče Třebíč

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč, Raná péče Třebíč

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč, Raná péče Třebíč

www.ranapecetrebic.cz
www.trebic.charita.cz
Působnost: Kraj Vysočina - Třebíčsko, Jihlavsko, Velkomeziříčsko, Pelhřimovsko
Služba je poskytována rodinám s dětmi s mentálním, pohybovým
a kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra
nebo ohrožením vývoje.

 

Koordinátorka Rané péče Třebíč: Mgr. Danuše Soldánová

ranapece@trebic.charita.cz

731 674 847

Lokace

Copyright: © 2024 Dysfázka – vyvojovadysfazie.cz. All Rights Reserved.