ABA Terapie

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) představuje praktickou aplikaci behaviorální analýzy, která uplatňuje efektivní metody a strategie učení v každodenním životě. Tyto metody umožňují výuku nových dovedností dětem i dospělým, což přispívá ke zlepšení jejich kvality života a života jejich blízkých.

ABA není pouze terapií nebo specifickou metodou učení pro děti s poruchami autistického spektra (PAS).  Nejznámějším využitím ABA je však ve vzdělávání a výchově dětí s PAS. Díky principům založeným na ABA je možné rozvíjet zejména aktivní komunikaci u těchto dětí, což jim umožňuje lépe vyjádřit své potřeby a přispívá k jejich celkovému rozvoji.