Oblastní charita Kutná Hora, Raná péče Na Sioně

Oblastní charita Kutná Hora, Raná péče Na Sioně

Oblastní charita Kutná Hora, Raná péče Na Sioně

Oblastní charita Kutná Hora, Raná péče Na Sioně

www.strediskonasione.cz
Působnost: Středočeský kraj
Rodiny s dětmi předčasně narozenými, s mentálním, pohybovým, kombinovaným handicapem, s poruchami autistického spektra,
s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem do 7 let.

739 368 663

ranapece@kh.hk.caritas.cz

spolunasione@kh.hk.caritas.cz

Copyright: © 2024 Dysfázka – vyvojovadysfazie.cz. All Rights Reserved.