Trénink sluchového vnímání doma, bez pomůcek.

Máte doma dítě s vývojovou dysfázií a chcete ho rozvíjet, ale dítko jenom co vidí logopedický sešit, tak utíká? 

Pojďme si říct, jak trénovat aby to dítě ani nepoznalo.

Každé dítko s VD má trochu jiné obtíže, ale mezi nejčastější obtíže patří například oslabené sluchové vnímání. Při těchto cvičeních nebudete potřebovat sešit ani nemusíte hledat čas, kdy s dítětem zasednout k úkolům.

  1. Cesta domů ze školky a hra na sluchovou paměť: Cesta ze školky je ideální příležitost pro malou hru – Šla babička na nákup. Princip hry je stejný a lze hrát jakákoliv alternativa (Například Ariel našla na dně moře…., Chase/Marshall našel v centrále….) Začínáte vy a řeknete „Ariel našla pod hladinou vidličku“, pokračuje dítě „Ariel našla pod hladinou vidličku a penízek“ pokračujete vy a zopakujete řečené a přidáváte další. Můžete si vymyslet verzi s přihlédnutím na výslovnost. Pokud si dítě nemůže zapamatovat slova ve správném pořadí, opravujte pořadí, můžete napovědět první slabikou, hrejte jen kratší verze a postupně přidávejte. Pokud reedukujete K, budete hrát verzi „Kája koupila …kočku, kakao, kávu,…
  2. Trénink sluchové paměti a rozlišování délek ve vaně: Když je vaše dítko ve vaně a v dobré náladě, můžete zkusit hru na pouštění vody. Jako alternativu práce se bzučákem. Vodu z kohoutku pouštíte v intervalu . _ . (krátce, dlouze, krátce) a chcete aby dítě toto napodobilo. Pokračujete v obměnách. Pokud se mu nedaří rozšifrovat hned na začátku délky pouštění vody, může se dítě na vodu dívat, aby se to propojilo s dalším smyslem a zároveň pojmenujete “krátce, dlouze, krátce“. Můžete ubrat náročnost, nebo naopak přidat.
  3. V autě pilujeme hláskové rozlišování (fonematickou diferenciaci) – vy – řidič říkáte slova a dítě tleská, pokud uslyší dohodnutou hlásku. Například „tleskni, pokud uslyšíš na začátku slova hlásku S“ a pak říkáte slova „auto, bota, sůl, myš, kolo, sáně,…nebo vše co zahlédnete kolem sebe. Pokud dítěti nejde identifikovat první hláska, volte samohlásky(A,E,I,O,U – př. AUTO, ANANAS, ESO,OPICE,UCHO, OKO) pak hlásky, které lze zdůraznit (S,Š,M, F př. SSSSSSSýr, MMMMMMíč, FFFFFFFix). Pokud ani tak dítě nezvládá, zkuste detekci první slabiky. 
  4. Co slyšíš za zvuk v kuchyni? Zavážeme dítěti oči a vyrábíme doma zvuky, které dítě nejspíš zná. Cinkání lžičky o hrníček, zavírání mikrovlnky, pouštěná vody, zapínání vypínače světla,.. Můžete hrát když potřebujete vařit, můžete hrát i venku.
  5. Zvířátkové pexeso – vyžaduje malou přípravu z vaší strany. Prohlédněte si zvířata v pexesu a popřemýšlejte nad obměnami (např. myška – miska, štěňátko – špenátko, had – hlad, …) Těch variací je spoustu a lze se zaměřit na oblast, která dělá vašemu dítěti problém (diferenciace sykavek S x Š, S x C,.. měkčení T x Ť,..). Při hře pojmenovávejte některé zvířata správně, jiná špatně a čekejte na reakci dítěte, případně se doptávejte „Říkám to správně? Jak je to správně?“
  6. V čekárně v rytmu – čekání v čekárně si můžete zkrátit hrou na napodobování rytmu (tleskání, ťukání) s dítětem si i vyměňujete role. Snažte se nebýt příliš rychlí a hrajte pouze pokud je dostatečné ticho.
  7. Na co myslím v obchodě – pokud už máte v košíku nějaké množství věcí, zahrajte si hádanky. Dítě vidí na obsah košíku a vy popisujete. „Je to malé, je to v tmavém obalu, má to pálivou chuť (Airways žvýkačky). Vždy podle úrovně rozvinutí schopností vašeho dítěte, lehčí verze pak bude „je to kulaté a červené“ (rajče)

Nezapomínejte na to, že dítě musí aktivity bavit, musí cítit vaše zapojení a zájem a také dbejte na obměnu aktivit. Jednotlivé činnosti jsou krátké a promítají se do celého dne.

Zpracovala: Mgr. Marcela Pánková (speciální pedagog)